מוצא המינים

ספר מאת צ'ארלס דרווין

מוצא המינים (באנגלית: On the Origin of Species) הוא ספר מאת צ'ארלס דרווין המפרט את עקרונות האבולוציה. הספר יצא לאור ב־1859.

המהדורה הראשונה של הספר באנגלית, 1859

  • טבע אינו עושה קפיצות."
  • "הופעתם האיטית בזה אחר זה של מינים חדשים."
  • "שינויים במבנה ובאינסטינקט אינם באים בהכרח בבת אחת."
  • "האינסטינקטים אפשר להשוותם להרגלים, אבל שונים הם לפי מקורם."
  • "דרכי פיזור על ידי שינויים באקלים, רמת השטח ואמצעים ארעיים."
  • "בכל ארץ משתנים מינים בני סוגים גדולים יותר ממינים בני סוגים קטנים."
  • "אינני רואה סיבה מספקת שהשקפות שניתנו בספר זה יכו בהלם את הרגישות הדתית של מישהו."
  • "הנוכל לפקפק (אם נזכור, שמספר הנולדים הוא הרבה יותר גדול ממספר היכולים להישאר בחיים), שליחידים בעלי היתרון הקל ביותר מאחרים יהיו הסיכויים הטובים ביותר להישאר בחיים ולהעמיד את מינם?"
  • "יש מן הגדוּלה בתמונה זו של החיים, על כוחותיהם השונים, אשר הופחו תחילה בגופן של צורות מעטות, או של צורה אחת בלבד; ואשר, בעוד כוכב הלכת הזה סובב במחזורו בהתאם לחוק הקבוע של הכבידה, התפתחו מתוך התחלה כה פשוטה לאינסוף צורות יפות ללא גבול, נפלאות ללא גבול, שעודן מוסיפות ומתפתחות."

נאמר עליועריכה

  • "ספר זה, שמדע הביולוגיה של ימינו לא ישוער בלעדיו, דעותיו נעשו מושכלות ראשונים בכל מקום שתרבות המערב והשכלתה מגיעות, וכמעט שאין לך תחום של מחשבה ומעשה ביישובו של עולם שספר זה לא השפיע עליו השפעה מהפכנית, בין במישרין בין בעקיפין, בין מדעת בין שלא מדעת." ~ שאול אדלר