מושב

צורת התיישבות כפרית במדינת ישראל

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מושב.

מושב בני ציון במרכז ישראל

  • "מיום שנוסדו המושבות, ופועלים עברים התחילו לעבוד בשדה, לא ירדה שאלת־הפועלים מעל הפרק... מתחילה הייתה שאלת הפועלים – שאלה אישית, כלומר שאלה, כיצד להעמיד אותם הפועלים שעבדו אצל אחרים בתור שכירי יום – על הקרקע, לעשותם לאיכרים."[1] ~ דוד בן גוריון, 1910
  • "כל אחד במקצועו יראה את חייו, את טעם חייו ואת תוכן חייו בזה, שהוא בעבודתו, בעצם יצירת חיי עצמו, יעזור ליצירת חיי המושב בכללו, ובמידה שהוא ירחיב, יעמיק, יעשיר את חיי עצמו, בה במידה הוא ירחיב, יעמיק, יעשיר את החיים הציבוריים של המושב בכללו." ~ אהרן דוד גורדון, יסודות לתקנות למושב עובדים, 1921
  • "המושבים מושכים תושבים לפריפריה, לאזורי הגבול ולמקומות שונים הזקוקים נואשות למתיישבים." ~ עמית יפרח
  • "מושבים הם יעד אטרקטיבי, בעיקר בזכות חיי הקהילה והאופי החקלאי המיוחד." ~ אילנה קוריאל
  • "הפכתי מילדת מושב נאיבית לבחורה עצמאית, השולטת בעולמה ובחייה, ומודעת לכל פלאי הזוהר." ~ נירית בקשי

הערות שוליים עריכה

  1. ^ "האחדות” מספר 2, אב תר"ע.