הבדלים בין גרסאות בדף "מסכת אבות"

נוספו 1,032 בתים ,  לפני 5 שנים
מ
קישורים פנימיים
מ (קישורים פנימיים)
 
==פרק א'==
* "על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות החסדים." ~ [[s:משנה אבות א ב|פרק א', משנה ב']], [[שמעון הצדיק]]
* "כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו, בוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנום." ~ [[s:משנה אבות א ה|פרק א', משנה ה']], [[יוסי בן יוחנן]]
* "עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות." ~ [[s:משנה אבות א ו|פרק א', משנה ו']], [[יהושע בן פרחיה]]
* "הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתיאש מן הפורענות." ~ [[s:משנה אבות א ז|פרק א', משנה ז']], ניתאי הארבלי
* "הוי מרבה לחקור את העדים; והוי זהיר בדבריך, שמא מתוכן ילמדו לשקר." ~ [[s:משנה אבות א ט|פרק א', משנה ט']], שמעון בן שטח
* "אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות." ~ [[s:משנה אבות א י|פרק א', משנה י']], שמעיה
* "אם אין אני לי, מי לי; וכשאני לעצמי, מה אני; ואם לא עכשיו, אימתי." ~ [[s:משנה אבות א יג|פרק א', משנה י"ג]], [[הלל הזקן]]
* "אמור מעט ועשה הרבה; והוי מקביל את כל האדם, בסבר פנים יפות." ~ [[s:משנה אבות א יד|פרק א', משנה י"ד]], [[שמאי]]
 
==פרק ב'==
* "והסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך--עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבין." ~ [[s:משנה אבות ב א|פרק ב', משנה א']]
* "עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו." ~ [[s:משנה אבות ב ד|פרק ב', משנה ד']], רבן גמליאל בן רבי יהודה הנשיא
* "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו." ~ [[s:משנה אבות ב ה|פרק ב', משנה ה']], [[הלל הזקן]]
* "ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש." ~ [[s:משנה אבות ב ו|פרק ב', משנה ו']], [[הלל הזקן]]
* "מרבה נכסים, מרבה דאגה." ~ [[s:משנה אבות ב ז|פרק ב', משנה ז']]
* "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך." ~ [[s:משנה אבות ב יג|פרק ב' משנה י"ג]], רבי אליעזר
* "היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק." ~ [[s:משנה אבות ב יח|פרק ב', משנה י"ח]], רבי [[טרפון]]
 
==פרק ג'==
* "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה – דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון: מאין באת, מטיפה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא." ~ [[s:משנה אבות ג א|פרק ג', משנה א']], [[עקביא בן מהללאל]]
* "הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו." ~ חנינא[[s:משנה סגןאבות הכהניםג (ב|פרק ג', משנה ב')]], חנינא סגן הכהנים
* "כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת; וכל שחכמתו מרובה ממעשיו, אין חכמתו מתקיימת." ~ [[s:משנה אבות ג יב|פרק ג', משנה י"ב]], רבי חנינה בן דוסא
* "סייג לחכמה, שתיקה." ~ [[s:משנה אבות ג טז|פרק ג', משנה ט"ז]], [[רבי עקיבא]]
* "והפנקס פתוחה, והיד כותבת." ~ [[s:משנה אבות ג יט|פרק ג', משנה י"ט]]
* "כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה--? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה--? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין: אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו." ~ [[s:משנה אבות ג כא|פרק ג', משנה כ"א]], רבי [[אלעזר בן עזריה]]
 
==פרק ד'==
* "איזהו חכם? הלומד מכל אדם."
* "איזהו גיבור? הכובש את יצרו."
* "איזהו מכובד? המכבד את הבריות." ~ [[s:משנה אבות ד א|פרק ד' משנה א']], [[בן זומא]]
* "הוי רץ למצוה קלה, וברח מן העבירה: שמצוה גוררת מצוה, ועבירה גוררת עבירה." ~ [[s:משנה אבות ד ב|פרק ד', משנה ב']], [[בן עזאי]]
* "כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות; וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות." ~ [[s:משנה אבות ד ח|פרק ד', משנה ח']], [[רבי יוסי]]
* "הלומד תורה על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות." ~ [[s:משנה אבות ד ה| פרק ד', משנה ה']], רבי ישמעאל בן יוחנן
* "הוי מקדים לשלום כל אדם; והוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים." ~ [[s:משנה אבות ד כ|פרק ד', משנה כ']], רבי מתיה בן חרש
* "והלמד מן הזקנים, למה הוא דומה-לאוכל ענבים בשלות, ושותה יין ישן." ~ [[s:משנה אבות ד כו|פרק ד', משנה כ"ו]], רבי יוסי ברבי יהודה איש כפר הבבלי
* "רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו: יש קנקן חדש, מלא ישן; וישן, אפילו חדש אין בו" [[s:משנה אבות ד כ|פרק ד' משנה כ']], [[יהודה הנשיא|רבי יהודה הנשיא]]
* "הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם." ~ [[s:משנה אבות ד כז|פרק ד', משנה, כ"ז]], [[רבי אליעזר]]
 
==פרק ה'==
* "שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כהלכה ומשיב כעניין, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת. וחילופיהן בגולם." ~ [[s:משנה אבות ה ז|פרק ה', משנה ז']]
* "ארבע מידות באדם: האומר שלי שלי, ושלך שלך – זו מידה בינונית; ויש אומרין, זו מידת סדום. שלי שלך, ושלך שלי – עם הארץ. שלי שלך, ושלך שלך – חסיד. שלך שלי, ושלי שלי – רשע." ~ [[s:משנה אבות ה ט|פרק ה', משנה ט']]
* "ארבע מידות בדעות: נוח לכעוס, ונוח לרצות – יצא הפסדו בשכרו; קשה לכעוס, וקשה לרצות – יצא שכרו בהפסדו; קשה לכעוס, ונוח לרצות – חסיד; נוח לכעוס, וקשה לרצות – רשע." ~ [[s:משנה אבות ה י|פרק ה', משנה י']]
* "כל אהבה שהיא תלויה בדבר--בטל דבר, בטלה אהבה; ושאינה תלויה בדבר, אינה בטילה לעולם." ~ [[s:משנה אבות ה טו|פרק ה', משנה ט"ו]]
 
==קישורים חיצוניים==