עורך בוויקיפדיה, עורך מזדמן בוויקיציטוט ובעבר הייתי פעיל בוויקיטקסט.

חשוב לי להדגיש שפה, בשונה מוויקיטקסט, כמעט אין הגבלה של זכויות יוצרים כי הציטוט על פי רוב נחשב לשימוש הוגן.

דפים שפתחתי

עריכה

אלן - מומו - עד החתונה - סברי מרנן - הבנה - בינה מלאכותית - שחמט - פיזיקה - זקן

אישים:

לואיס קרול - יוחאי בנקלר - לארי פייג' - פול דיראק

רבנים:

יוסף אלבו - בחיי בן אשר - מנחם המאירי - הגאון מווילנה - מהר"ל מפראג - חיים אבן עטר - חיים מוולוז'ין - אברהם ישעיה קרליץ - יעקב ישראל קנייבסקי - יעקב משה חרל"פ - שלמה גורן - מיכאל אברהם - שלמה אבינר

ארון הספרים היהודי:

לימוד תורה - משנה - ויקרא - ספר יחזקאל - ספר נחמיה - ספר הזוהר - שולחן ערוך - אורחות צדיקים - אגדה (יהדות) - בראשית רבה - תלמוד - מסכת ברכות - מסכת שבת - מסכת עירובין - מסכת תענית - מסכת מגילה - מסכת פסחים - מסכת ראש השנה - מסכת יומא - מסכת סוכה - מסכת ביצה - מסכת מועד קטן - מסכת חגיגה - מסכת יבמות - מסכת כתובות - מסכת נדרים - מסכת נזיר - מסכת גיטין - מסכת קידושין - מסכת בבא קמא - מסכת בבא מציעא - מסכת בבא בתרא - מסכת סנהדרין - מסכת מכות - מסכת שבועות - מסכת עבודה זרה - מסכת הוריות - מסכת זבחים - מסכת מנחות - מסכת חולין - מסכת בכורות - מסכת ערכין - מסכת תמורה - מסכת כריתות - מסכת מעילה - מסכת תמיד - מסכת נידה

ציטוטים שהייתי רוצה לשלב פה

עריכה
  • "אם העובדות שלך מוטעות אך הלוגיקה שלך מושלמת, אזי מסקנותיך אף הן בהכרח מוטעות. לכן, על ידי הכנסת שגיאות ללוגיקה שלך, יש לך לפחות סיכוי אקראי להגיע למסקנה הנכונה" ~ ארתור בלוך, חוק מרפי השלם, עמ׳ 229 במהדורה האנגלית