רמב"ן: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 427 בתים ,  לפני 5 שנים
(עריכה, הרחבה)
* "והרב רבי משה איננו מן המפזרים והוא אשר גינה הפיזור, וכתב בעניין הצדקה פרק אחד וזה לשונו: ... (ומעתיק את כל פרק י' מהלכות מתנות עניים)." ~ מתוך דרשה על דברי קהלת המובאת ב"כתבי הרמב"ן א'", עמוד ר"ח
* "אמר הרב רבי משה ז"ל כי שלמה יאמין בקיום העולם לנצח ולא יאבד כלל... אבל אני איני מאמין אלא לדברי רבותינו שכיוצא בדברים הללו אין דעת חכם יכול להם בשום סברא." ~ מתוך דרשה על דברי קהלת המובאת ב"כתבי הרמב"ן א'", עמודים קפ"ח - קפ"ט
* "ולא נתתם כבוד להרב הגדול, אשר בנה בתלמוד מגדול. מגדול עוז לשם ה', ומקדש להמוני. המון עמי הארצות העולים בפרצות. ובית תלמודנו השמם, שממות עולם יקומם. בכל גלות החל הזה בספרד ובארץ מערב, ואל המזרח ואל-הצבי היה מושיע ורב". ~ במכתבו אל חכמי צרפת
 
==אחר==
* "שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה... היא מצות עשה לדורות מתחייב כל יחיד ממנו ואפילו בזמן גלות"~ ביחס למצוות ישוב ארץ ישראל (מקור: השגות לספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה ד)
63

עריכות