הבדלים בין גרסאות בדף "אברהם אלקנה כהנא שפירא"

עריכה
(עריכה)
 
[[קובץ:Mercaz HaRav (26).jpg|ממוזער|200px|אברהם אלקנה כהנא שפירא]]
ה[[רב]] '''אברהם אלקנה כהנא שפירא''' (כונה בפי תלמידיו "'''רֵבּ אברוֹם'''"; י"ד באייר ה'תרע"ד<ref>{{קישור כללי|כתובת=https://mercazharav.org.il/רבותינו/הרב-אברהם-אלקנה-כהנא-שפירא/|כותרת=הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא|אתר=Mercaz Harav {{!}} מרכז הרב|שפה=he-IL|תאריך_וידוא=2020-12-29}}. לפי מקורות אחרים נולד בכ"ד באייר ה'תרע"ד, לדוגמה - {{ערוץ7||הגאון הרב אברהם שפירא הלך לעולמו|167047|27 בספטמבר 2007}}}}</ref>, [[10 במאי]] 1914 – 27 בספטמבר 2007, ט"ו בתשרי ה'תשס"ח) היה [[W:ראש ישיבה|ראש ישיבת]] [[w:מרכז הרב|מרכז הרב]] מאז פטירת [[צבי יהודה קוק|הרצי"ה קוק]] בה'תשמ"ב ועד פטירתו שלו. [[W:הרב הראשי לישראל|הרב הראשי לישראל]] בשנים ה'תשמ"ג–ה'תשנ"ג (1983–1993) ודיין ב[[W:בית הדין הרבני הגדול|בית הדין הגדול]]. דמות רבנית מרכזית וממנהיגי ה[[W:ציונות דתית|ציונות הדתית]].
 
==לימוד תורה==
* "יש שטיפת מוח אצל אנשים צעירים. מה פתאום רוב הרבנים היו נגד הציונות?! מאין מצאו את זה? צריך לדעת שהתנועה שקדמה לתנועה הציונית היתה "חיבת ציון", היא החלה לבנות את הארץ. בראש חובבי ציון היו רבנים. יש ספר אוסף מכתבים של רבנים על חיבת ציון בשם "שיבת ציון"... שמות רבנים יותר חשובים מהם בעולם התורה לא היו באותו דור. שמות כמו: הנצי״ב מוולוז׳ין, רבי יצחק אלחנן, רבי דוד מקרלין, רבי שמואל מוהליבר ועוד ועוד. ציונות אז ביסודה, עיקרה היה הקמת מדינה לעם היהודי בארץ-ישראל."~ על הציונות ([http://www.marechoen.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1403805.html גדולי ישראל והציונות])
* "המדינה הוקמה ע״פ הסכמת הרבנים מכל החוגים, הרבנות הראשית ומועצת גדולי התורה של האגודה, (בלעדיה לא היו חותמים נציגי האגודה על הכרזת העצמאות). ראשי מועצת גדולי התורה אז היו הגאון ר׳ [[W:איסר זלמן מלצר|איסר זלמן מלצר]] זצ״ל והאדמו״ר מגור ר׳ [[W:אברהם מרדכי|אברהם מרדכי אלתר]] זצ״ל. יש לדעת כי רוב הרבנים הזקנים בדורנו ילידי הארץ, הם תלמידי ר' איסר זלמן ולא של גאונים אחרים... בכל המועצות של גדולי וחכמי התורה של המפלגות הדתיות, בכל גדולי התורה כיום, אין מי שיתיימר לחלוק על אותם הגאונים וחבריהם, שהצטרפו להקמת המדינה. בזמן הבחירות הראשונות לכנסת חתמו על כרוז להצביע בעד החזית הדתית, כמעט כל רבני הארץ, ראשי הישיבות והאדמו״רים... מדינת ישראל קמה על פי רוב הרבנים בארץ, ולא רק רוב הרבנים אלא רובם המכריע. כמעט שלא נשמעו קולות נגד. סאטמאר התנגדו. הם גם התנגדו לעצם ישוב ארץ ישראל."([http://www.marechoen.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1403805 מקור])
* "מדינת ישראל איננה של [[דוד בן גוריון|בן גוריון]] וחביריו ושאר השרים עד היום, אלא של כלל ישראל, ומשום כך, שהמדינה היא תחת שלטון זרע אברהם יצחק ויעקב ולא תחת שלטון גויים איך זה גלות. {{ש}}ואם אצל אדם לא זז שום דבר במחשבה בנידון זה של גלות, הוא סריס רוחני גמור, ובסריסות אפשר להגיע, ויש שהגיעו לידי קיצוץ בנטיעות לומר שח"ו, לא השי"ת משגיח על עמו וארצו אלא הכל מעשה הסיטרא אחרא, רח״ל." ~ על הגאולה שבתקומת מדינת ישראל ([http://www.marechoen.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1403805 מקור])
* "בקשר לעניין של ג' שבועות, ואמרתי שאם ענקים כמותם פסקו בכתב שאין עכ"פ היום איזה חשש איסור בזה, הרי גדולים אחרים, רבנים וראשי ישיבות צריכים לבטל דעתם מפני דעת הענקים האלו עם כל גדולתם בתורה." ~ על עמדת ה[[W:אור שמח|אור שמח]] וה[[W:אבני נזר|אבני נזר]] בשאלת שלושת השבועות([http://www.marechoen.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1403805 מקור])
* "היום העם היהודי לא יכול להיות בלי א״י, אפילו אלה שבגולה לא יכלו להתקיים אלמלי שיש כאן מדינה של ארבעה מיליון יהודים. כאן מרכז התורה והחסידות והיהדות בכלל. כל המדרגות הטובות של עם ישראל נמצאות כאן בארץ. הרבנים שלנו כוונו לדעת פמליה של מעלה."~ על [[אתחלתא דגאולה]] ([http://www.marechoen.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1403805 מקור])
* "פינוי יישוב אסור – כמו אכילת חזיר."
* "איני מבין איך אדם שמפנה יישובים או שקורא לפנות יישובים יכול לקרוא לעצמו 'דתי' אם באותו זמן הוא סבור שפינוי שכזה מנוגד להלכה"
* "הלכה פסוקה למעשה... לפי דין תורה חל איסור גמור למסור קרקע של ישראל לנכרי... כל פקודה הנוגדת את ההלכה והכופה לעבור על דברי תורה, אין לה כל תוקף, אסור להשמע לה ואין לאף אדם סמכות להורותה... '''כל שיעבור על איסור זה לא יינקה, לא בעולם-הזה ולא בעולם-הבא'''... על חייל הנקרא למילואים להמנע מהתייצבות באם שירותו נועד לאפשר לחיילים אחרים לעסוק בעבירה." ~ על מכירת קרקע לגוי <ref>[http://www.marechoen.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1170953 תשובה לחייל ולשוטר]</ref>
 
===שמיטה===
* "דע ידידי, שבזה שאתה מחמיר וקונה עגבניות וירקות שגדלו בקרקע של גוי, אתה לא מחמיר בהיתר המכירה ואינך עוזר לשובתי שביעית, ואיך לך שום קשר עם מצות שמיטת קרקע כפי שאתה סבור. מצוה זו שעל מקיימה נאמר: 'בורי כח עושי דברו' – היא באותם שיש להם קרקע ואינם עובדים בשביעית, ואינך גם 'נטפל לעושי מצות', כמו מי שקונה תוצרת של שומרי שביעית מאוצר בי״ד... ע"י שקונים יותר פירות של ערבים לא מקיימים מצות שמיטה, ולא מסייעים שיתרבו שומרי שביעית כהלכתה, וע״כ אין מקום להתייהר שמי שממלא כרסו בפירות של ערבים, מבצע את שאיפתו של הראי״ה שיתרבו שומרי שביעית בישראל." ~ על המעדיף לקנות יבול נכרי על פני יבול מהיתר מכירה ([http://www.marechoen.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1403805 מקור])
 
==עולם הישיבות==
 
===על הוריו===
* "אאמו"ר הגה"צ (אדוני אבי מורי ורבי הגאון הצדיק) רבי שלמה זלמן כהנא שפירא זצ"ל, מגדולי תלמידי החכמים המצויינים והותיקים בירושלים, שהיה שקוד ושקוע בתורה כל ימי חייו, כדרכם של ת"ח בירושלים העתיקה שלמדו תורה מתוך הדחק ומתוך הצנע לכת, וכמו שכתבו חז"ל ענותן ושפל ברך, שייף ועייל ושייף נפיק ועסיק באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה. כסמל ודוגמא לשקידתו ועמלו בתורה ניתן לציין את המחזה השגרתי והיומיומי בביתנו, בשעות הערב המאוחרות, לאחר שכיבו את האור וכל בני הבית כבר נמו את שנתם, היה עדיין אאמו"ר זצ"ל ממשיך לשבת בחדר ולומד בפינה לאור מנורת נפט קטנה מתוך גמרא שלפניו. {{ש}} זכותו של אאמו"ר זצ"ל וזכותה של אמי מורתי הצדקנית, הרבנית הענע רייזל ע"ה, ששניהם מסרו נפשם על חינוך ילדיהם לתורה ויר"ש, מתוך מצוקה ועניות, כפי שהיה רגיל אז בבתי היהודים בעיר העתיקה בירושלים ת"ו, ובמיוחד לאחר שאאמו"ר זצ"ל נסתלק לבית עולמו, ועול גידול הילדים הקטנים נפל על אמי מורתי ע"ה, וגידלה אותנו מתוך דוחק וצער. זכותם עמדה לי להיות דבוק בתורה, ללמוד וללמד ולהורות... גם שאר צאצאיהם דור ישרים יבורך, בנים ונכדים ונינים עוסקים בתורה ויראת שמים..." ([https://www.yeshiva.org.il/midrash/13391 מקור])
 
==נאמר עליו==