ניקולו מקיאוולי: הבדלים בין גרסאות בדף

* "הכל דנים את מעשי בני אדם על פי הצלחתם וביחוד את מעשי הנסיכים..ישקוד איפוא הנסיך על הנצחון ועל קיום השלטון בידיו והאמצעים יוחזקו תמיד ראויים לכבוד והכל ישבחו אותם. כי את ליבו של ההמון תופסים תמיד מראה העיניים וההצלחה." ~ מהפרק "באיזה אופן חייב נסיך לשמור אמונים"
* "מן הראוי לנסיכים להטיל על אחרים את המעשים המעוררים קטרוג, אבל חובה עליהם לעשות בעצמם את המעשים המעוררים את נתיניהם להחזיק להם טובה"
* "מכבדים נסיך כשהוא ידיד בלב ובנפש או אויב בלב ובנפש, כלומר- כשהוא מעמישמעמיד עצמו לימינו של זה או נגד זה, בלי חששוחשש. התנהגות זו מועילה יותר מן העמידה מן הצד כניטראלי" ~ מהפרק "כיצד ינהג נסיך ויקנה לו כבוד".
 
=== עיונים בעשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליוויוס (1512 - 1517) ===