מעמד האישה ביהדות: הבדלים בין גרסאות בדף

←‏השכלה: הרחבה
(←‏השכלה: הרחבה)
* "לא נמצא זרע לבן, אם יש לו בת תירשנו." ~ חושן משפט, סימן רע"ו, סעיף א'
 
== ספרות תנועת השכלה ==
* "אשה עבריה מי ידע חייך?<br />בחשך באת ובחשך תלכי<br />עצבך ומשושך, שברך מאוייך<br />יולדו תוכך, יתמו תוככי.<br />הארץ ומלוֹאה, כל טוּב ונחת<br />לבנות עם אחר לסגֻלה נתנה.<br />אך חיי העברית עבדות נצחת,<br />מחנותה לא תצא אנה ואנה;<br />תהרי, תלדי, תניקי, תגמולי,<br />תאפי ותבשלי ובלא עת תבולי<br /><br />ומה כי חננת לב רגש ויופי<br />כי חלק האל לך כשרון ודעת?<br />הן תורה לך תפלה, יופי לך דופי<br />כל כשרון לך חסרון, דעת מגרעת.<br />קולך ערוה ושער ראשך מפלצת;<br />ומה את כולך? חמת דם ופרש!<br />זוהמת הנחש מאז בך רובצת<br />וכמו דוה עמך יזרך ויגרש<br />מבית הספר מהיכל אלוה<br />ומבתי משוש לשאת רק נוֹה<br /><br />טוב לך כי לא תדעי שפת אבותיך,<br />כי בית אלוהיך בפניך נעלוּ<br />כי עתה לא תשמעי ברכת מנאציך<br />"שלא עשם אשה" יום יום יתפללו<br />כעכו"ם וכעבד את למו נחשבת<br />כתרנגולת לגדל אפרוחים עומדת.<br />למה, עגלה דשה, פרה חולבת,<br />למה לך אפוא היות מלומדת?<br />למה על חינוכך יעמלו חינם-<br />וההולך בעצתך יורש גיהנם?" ~ [[י.ל. גורדון]], קוצו של יו"ד
 
132

עריכות