הרשאות משתמש

בחירת משתמש  
צפייה בקבוצות המשתמשצפייה בקבוצות שהמשתמש משתייך אליהן קליאו (שיחה | תרומות)

חבר בקבוצות: יוצרי חשבונות, בדוקי עריכות אוטומטית, בירוקרטים, משתמשים מאומתים, עורכי ממשק, חסיני חסימות IP, מפעילי מערכת

חבר אוטומטית בקבוצה: משתמשים ותיקים

יומן הרשאות

  • 16:46, 2 בדצמבר 2022 קליאו שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של קליאו מ־יוצר חשבונות, בדוק עריכות אוטומטית, בירוקרט, משתמש מאומת, חסין חסימות IP וגם מפעיל מערכת ל־יוצר חשבונות, בדוק עריכות אוטומטית, בירוקרט, משתמש מאומת, חסין חסימות IP, מפעיל מערכת וגם עורך ממשק (נוצר צורך בעריכה)
  • 09:46, 14 ביוני 2018 ברוקולי שיחה תרומות שינה את קבוצות המשתמש של קליאו מ־(לא כלום) ל־מפעיל מערכת, בירוקרט, יוצר חשבונות, חסין חסימות IP, בדוק עריכות אוטומטית וגם משתמש מאומת (תרומה מתמשכת ואיכותית)