מיכאל הד

היסטוריון ישראלי

מיכאל הד (14 במרץ 1943 - 24 בפברואר 2014), היסטוריון ישראלי חוקר העת החדשה המוקדמת. שימש בתפקיד יושב ראש החברה ההיסטורית הישראלית.

מיכאל הד, 2009

מתוך כתביו

עריכה
 • "למקצוע ההיסטוריה יש ויש מקום ותכלית. לידיעת העבר יש עתיד."
 • "באמצעות החינוך ניתן להתחקות אחר ערכיה של החברה."
 • "המתודות החינוכיות מגלות לנו את תפיסת הילדות, הנעורים או הבחרות בתקופה שאנו חוקרים."
 • "מקצוע ההיסטוריה משמש עדיין מפתח להבנת ההווה, גם אם ויתרנו עליו כמכשיר לניבוי או לציפיות לעתיד."
 • "העידן של תמורות מהירות שבו אנו חיים מחייב לפתח מקצוע זה שעניינו אופיים של שינויים בחברה האנושית."
 • "תולדות החינוך והיחס בין מוסדות החינוך ותכניו יכולים לשמש פריזמה ראשונה במעלה לבחינת תולדותיה של החברה כולה."
 • "חוקרי מדעי הרוח, כמו גם לסופרים, יש הרבה מה להציע לחיי הנפש של הציבור, גם אם אין הם 'מוכרים' מרשמים מן המוכן מתחום התועלת או אף המוסר."
 • "מטרתה [של הספרות] היא להציב לפנינו את הדילמות הקיומיות החדות ביותר, לתבוע מאתנו לקבוע עמדה בעצמנו, ועוד יותר מכך, להביא אותנו לידי אמפתיה גם עם עמדות וערכים הזרים לנו לכאורה."
 • התכנים האינטלקטואליים הנלמדים במוסדות החינוך מעידים על המורשת התרבותית של החברה ומשמשים רקע לבחינת השינויים הרעיוניים והאינטלקטואליים ברצף הזמן."
 • "תולדות האוניברסיטאות והחינוך הגבוה משקפים היבטים מרכזיים ותמורות רבות משמעות בחברה, הדבר נכון בחברות מסורתיות, אך עוד יותר בחברה המודרנית."
 • "שאלת המחקר וההוראה של מדעי היהדות אכן היתה סוגיה מורכבת וטעונה ביותר מבחינה אידיאולוגית ודתית."
 • "האוניברסיטאות בחברה המודרנית אינן רק מסגרת להעברת ידע מדור לדור. כידוע, הן גם מוקד מרכזי לקידומו של הידע ולהרחבתו."
 • "ההיסטוריה של החינוך, לא פחות מאשר ההיסטוריה הפוליטית, הכלכלית, החברתית או האינטלקטואלית, יכולה לשמש נקודת תצפית פורייה לבחינת ההיסטוריה של חברה נתונה."
 • "דווקא משום הקושי בהכרת עולם או חברה השונים משלנו – מקצוע ההיסטוריה הוא מחנך מובהק לחשיבה ביקורתית, להעמדת שאלות אודות הנחות היסוד ותפיסות מקובלות."

נאמר עליו

עריכה
 • "אישיות נדירה, מעולם לא השיב ריקם ולא הלך רכיל." ~ שלמה טיקוצ'ינסקי
 • "לא פחות מאשר דמות אינטלקטואלית יוצאת דופן, היה אדם ענו וטוב לב." ~ דני יעקובי
 • "איש חינוך אמיתי... הומניסט שראה את האדם במרכז וחשב שצריך לתת קול גם לאלו שאינם שייכים לזרם המרכזי או גרים במרכז הארץ." ~ אלה רגב
 • "מיכאל הד... מציע לראות את מושג החילון בראשית העת החדשה במובנים שונים בעת ובעונה אחת: חילון במובן של טרנספורמציה וּויתור על המעמד הקודם של הדת אגב דחיקתה לתחומים מוגדרים; חילון במובן של יצירת אפשרויות רוחניות מרובות; חילון במובן של ייאוש וספק ושל אתאיזם; וחילון במובן של אדישות כלפי הדת." ~ יוכי פישר, מכון ון ליר

ראו גם

עריכה