מלב אל לב הוא ספר מאת ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן הכולל מבחר מיצירותיו. הספר יצא לאור ב־2015.

"צמא הנפש הבלתי נדלה שאין להרוותו."

 • "שמחתכם היא צער שהלוט הוסר מעל פניו."
 • "ההנאה היא שיר חירות, אך היא עצמה אינה חירות."
 • "ומהי כל חרדת ההזדקקות אם לא ההזדקקות עצמה?"
 • "יש הנותנים בלב שמח: שמחת הנתינה היא כל שכרם."
 • "הילדים שלכם אינם שלכם; הם ילדי הכמיהה של החיים אל עצמם."
 • "תנו להם את אהבתכם, אך לא את מחשבותיכם, כי יש להם מחשבות משלהם."
 • "טוב לתת טובה למבקש; טוב יותר לתת מבלי שהתבקשת, רק מעצם הבנת דבר."
 • "כשאתה נותן מרכושך, הרי זה אך מעט. כשאתה נותן מעצמך, אז אתה נותן באמת."
 • "ולרחב היד, זה שידו פשוטה תדיר לתת, רבה שמחת חיפוש אחר המקבל אף משמחת הנתינה."
 • "כשיבוא שומר אוצרות חייך לשקול כספו וזהבו אחת היא אם תכבד כף השמחה או כף הצער."
 • "ומה פשרו של פחד מצמא כשבּארךָ מלאה על פיה אם לא צמא הנפש הבלתי נדלה שאין להרוותו?"
 • "אל תעמיסו עליכם משא תודה פן תכבידו לא לצורך עליכם ועל זה אשר נותן... כי יתר מודעות לחוב כמוה כפקפוק בנדיבותו."
 • "באשר עצבות עוטפת רוחך שוב והבט אל תוך לבך ותגלה: אתה בוכה על הדבר אשר שימש לך מקור שמחה."
 • "יש שקניינם מועט, אבל נותנים ביד פתוחה ולב חפץ: אלה העשירים האמיתיים, המאמינים בחיים ובדרך השפע."

ראו גם

עריכה