מלך

שם הניתן למונרך

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מלך.

כתר מלוכה

ראו גם

עריכה