מלך

שם הניתן למונרך ממין זכר

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מלך.

כתר מלוכה

ראו גםעריכה