ממשלה

חלק מהרשות המבצעת

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא ממשלה.


 • "ממשלה טובה היא זו שאזרחיה מצייתים לה והיא מצייתת לחוקים." ~ סולון
 • "אין הקב"ה משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים" ~תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קל"ט עמוד א'
 • "שחיתותה של כל ממשלה מתחילה כמעט תמיד בהשחתת עקרונותיה." ~ שארל לואי מונטסקייה
 • "כאשר הילידים של לואיזיאנה רוצים ליהנות מן הפרי הם עוקרים את העץ וקוטפים את פריו. הנה ממשלה רודנית." ~ שארל לואי מונטסקייה
 • "מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן, שכל בני-האדם נבראו שווים, שהבורא העניק להם זכויות מסוימות שאי-אפשר לשלול מהם, וביניהן הזכות לחיים, לחירות ולרדיפת האושר. כדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני האדם ממשלות, השואבות את סמכויותיהן הצודקות מהסכמתם של הנשלטים, ובכל פעם שצורת ממשל כלשהי הופכת הרסנית ביחס לזכויות אלה, הרי שזכותו של העם לשנותה או לבטלה, ולהקים ממשלה חדשה, שיסודותיה מושתתים על עקרונות אלה" ~הכרזת העצמאות של ארצות הברית
 • "מטבעו של שלטון אבסולוטי לקדש הכל בעיניו של ההמון." ~ סטנדל
 • "ממשלה שמרנית היא צביעות מאורגנת." ~ בנימין ד'יזראלי
 • "ממשלה יכולה להתקיים ללא חוק, אך החוק אינו יכול להתקיים ללא ממשלה." ~ ברטראנד ראסל
 • "כל האומות שוחרות שלום, אך אין בנמצא ממשלה שכזו." ~ פול לאוטו
 • "ראש ממשלה אינו דובר אמת. לשלוט פירושו לשקר." ז'אן גיונו
 • "אין בנמצא ממשלה שאיננה אשמה בכך שהיא מכסה על משהו." ~ אנרי דה מונטרלאן
 • "אין לעם אלא אויב מסוכן אחד וזו ממשלתו" ~ לואי דה סן-ז'וסט
  • במקור : un peuple n'a qu'un ennemi dangereux: c'est son gouvernement
 • "הסיבה לייסוריו של העם היא עבדות. העבדות מושתתת על חוקים. החוקים נחקקים בידי ממשלות. לכן לשיפור מצבם של בני-אדם בימינו יש צורך לשים קץ לאלימות של ממשלות. ולחיסול הממשלות יש צורך בהכרה בהיותן מיותרות ובנפשעות המאמצים שבעזרתם הן משעבדות את העם." ~לב טולסטוי