מסורתיים

כינוי ליהודים בעלי זיקה למסורת היהודית

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מסורתיים.


  • "המסורת מתפקדת כמעין מבנה־על – ובמילים פשוטות יותר (אך טעונות לא פחות), מעין 'שפה' – שהאדם נולד לתוכה, ושבתוכה ודרכה הוא גדל, נעשה לחבר בקהילה, מתוודע אל העולם שסביבו ומתכונן כסובייקט." ~ יעקב ידגר
  • "המסורתי רואה את עצמו נאמן לעולם של הוריו. הוא דוחה את הרעיון של כינון עצמי... לא הכול פתוח לביקורת, ואין הוא מתחיל כלוח חלק שמכונן את עצמו מתוך עצמו. המסורתי רואה את עצמו מסור לעולם של הוריו ומוריו, הוא מקבל מהוריו ומעביר הלאה למשפחתו ותלמידיו." ~ מאיר בוזגלו
  • "המושג 'מסורתיות' מזהה את יחסם הנאמן ובה בעת רפלקסיבי, המחייב ואף מקדש 'באופן עקרוני', אך פרשני, ביקורתי וסלקטיבי באופן מעשי, של פרט מסוים או קהילה כלשהי כלפי מה שהם מכירים כמסורת המכוננת את זהותם – אותם." ~ יעקב ידגר
  • "אין ניגוד בין מסורת לשינוי, אלא ההיפך הוא הנכון: המסורת היא תנאי הכרחי לאפשרות של כל שינוי. אחרת יש סדרת המרות בזו אחר זו ולא שינוי והתפתחות שדורשים גרעין קשיח או שאליו מחויבים." ~ מאיר בוזגלו
  • "לא מדובר כאן בפילוסופיה שמחפשת יישום, אלא בפרקטיקה המבקשת אחר השקפת עולם. עצם קיומה רומז על היותה מקיימת בתוכה מתחים שנוצרו בגלל תגובה למציאות, ולנאמנות למסורת האבות, ולאתגרים של העולם המודרני." ~ מאיר בוזגלו
  • "המסורת אינה ידו המתה של העבר, כי אם ידו של הגנן, המזינה ומטפחת נטיות של שיפוט, שבלעדיה לא היו חזקות דיין לצמוח מאליהן. במובן זה המסורת היא עידוד של האינדיבידואליות הנובטת, ולא האויבת שלה." ~ אדוארד שילס
  • "מסורתיות היא זהות הנובעת מתוך מקורות המקיפים את האדם והופכים להיות חלק ממנו. חלק מהאנשים נולדים לתוך המסורתיות, חלקם בוחרים בה. אבל הבחירה היא מיידית וטבעית. מסורתיות היא מטבעה זהות רכה, היברידית. היא מאפשרת לצדה זהויות נוספות ולא דורשת ממאמצה דווקנות נוקדנית הצמודה לנורמות או פרקטיקות." ~ שוקי פרידמן
  • "אפילו אינך מגדיר עצמך כאדם 'מסורתי', הנך נוהג על־פי נורמות מסורתיות מוסכמות לאין ספור, למן עצם העובדה שאתה לבוש בבגדים ועד להיזקקות לנימוסי החברה הסובבת ולכל הידע והטכניקה שהם פרי 'התרבות', הווה אומר, 'המסורת' מדור לדור. אין ערוך לדיבידנדה אותה חייבים כולנו לקודמינו בכל התחומים." ~ יוסף שריג