פתיחת התפריט הראשי
A.Tacha 36 Years-Aging Ellipse 08.jpg

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא זהות.


  • "הכול עניין של החלטה, הרי זהות היא לא דבר הומוגני." ~ עמיחי שלו
  • "אין לי זהות קבוצתית. הזהות שלי היא אישית." ~ אלי שמואלי
  • "אדם נשאר אדם, אל תקרא לי עם." ~ שלום חנוך
  • "חומר גלם חסר צורה שנאנק מהעדר זהות, שמבקש הכרה, תיחום, או איזו שהיא הגדרה." ~ אורנה וייס
  • "זהות לאומית שבטית, שעוצבה על ידי היסטוריה, תרבות, דת ושפה. זהות שבה היחיד אינו מגדיר את עצמו." ~ זאב שטרנהל
  • "לכולם תפקיד חשוב ומשמעותי ביצירת זהות קולקטיבית בכל רמה שהיא, אך נראה כי להיסטוריון ולכתיבתו השפעה רבה במיוחד." ~ אייל גרטמן
  • "אני מוצא את עצמי בפני חברה שמנסה בכל כוחה לקטלג אותי, אתה מזרחי, אתה ספרדי, אתה מרוקאי, אבל... באותו יום אני דווקא אמריקאי יותר מכל דבר אחר." ~ מואיז בן הראש
  • "אני מדינה של איש אחד, בארצי אני סובלני כלפי כולם, מדינתי היא חילונית ודתית, פונדמנטליסטית וליברלית. אני עורך בחירות כשרצוני בכך ועובר את הגבול ללא בעיות." ~ מואיז בן הראש
  • "העניין המרכזי הוא הגדרת זהותנו העצמית. אנחנו מגדירים את זהותנו תמיד בדיאלוג עם, ולפעמים במאבק נגד, הדברים שאחרים משמעותיים רואים בנו. העיצוב הדיאלוגי נמשך כל עוד אנו חיים." ~ צ'ארלס טיילור