מסכת מועד קטן

מסכת במשנה

מסכת מועד קטן היא מסכת במשנה ובתלמוד העוסקת בדיני חול המועד ובדיני אבלות. דיני האבלות שבה הם מהדברים הבודדים המותרים ללימוד בתשעה באב. בתלמוד בבלי יש למסכת זו 28 דפים.


  • "יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בו." ~ מסכת מועד קטן, דף י"ח, עמוד ב'
  • "אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר." ~ תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן כ"ה, ב'
  • "אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו, ואם לא עשה כולו – עשה מקצתו, ואם לא עשה מקצתו – הרהר בלבו לעשותו, ואם לא הרהר בלבו לעשותו – ראה אחרים שעשו, ושמח." ~ דף י"ח, ע"ב

קישורים חיצוניים

עריכה