מצוות שבין אדם לחברו

מצוות שתכליתן הוא סיוע ועזרה לזלות או הימנעות מלצערו

מצוות שבין אדם לחברו הן מצוות שהתורה מצווה בהן על עשיית מעשה כלפי אדם אחר, על מנת להסדיר את ההתנהגות החברתית שבין בני האדם.

כלליעריכה

  • "אם אין דרך ארץ אין תורה." ~ מסכת אבות, פ"ג, מי"ז
  • "הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות." ~ מסכת אבות, א', ט"ו
  • "על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים." ~ שמעון הצדיק
  • "כלל הדברים – צריך האדם להיות זהיר לקיים דברי התורה, בין הדברים שבין אדם למקום ובין הדברים שבין אדם לחברו, כי כולם דברי ה' המה." ~ חפץ חיים, שמירת הלשון, ח"ב, בחתימת הספר

במקראעריכה