מצווה

ציווי דתי ביהדות

ביהדות, מצווה היא חובה הלכתית על האדם, ובעיקר ליהודים.

משנה תורה לרמב"ם - ספר הלכה

 • "סוֹף דָּבָר, הַכֹּל נִשְׁמָע: אֶת הָאֱלֹהִים יְרָא וְאֶת מִצְו‍ֹתָיו שְׁמוֹר, כִּי זֶה כָּל הָאָדָם, כִּי אֶת כָּל מַעֲשֶׂה, הָאֱלֹהִים יָבִא בְמִשְׁפָּט, עַל כָּל נֶעְלָם – אִם טוֹב, וְאִם רָע." ~ ספר קהלת, פרק יב, פסוק יג
 • "רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, והוי זהיר במצווה קלה כמצווה חמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות והוי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה והסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין." ~ רבי יהודה הנשיא, מסכת אבות ב' א'
 • "הוי רץ למצווה קלה כחמורה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה – מצווה, ושכר עבירה – עבירה." ~ בן עזאי, מסכת אבות, פרק ד', משנה ב'
 • "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצווה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה." ~ סנהדרין, ק"ה, ב'
 • "אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון." ~ ריש לקיש, תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף כ"ט
 • "גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה." ~ מסכת נזיר, דף כ"ג, ע"ב
 • "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן." ~ מסכת נזיר, דף כ"ג, ע"ב
 • "המתחיל במצווה אומרים לו גמור." ~ פתגם עברי
 • "לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את הבריות." ~ בראשית רבה, פרשה מד
 • "אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה." ~ רמב"ם
 • "כי כל המצוות והתורות הם אמת בלי ספק כמשמעם ויש להם סודות בדברי הנשמה. ולא יבינום רק המשכילים." ~ אברהם אבן עזרא, על ספר שמות, פרק טז, פסוק כח
 • "אין הכבוד לעצמן של מצוות אלא למי שציווה בהן ברוך הוא והצילנו מלמשש בחושך וערך אותם נר ליישר המעשים ואור להורות נתיבות היושר." ~ רמב"ם, משנה תורה, הלכות שחיטה פרק י"ד
 • "ישנם העושים מצוות בגלוי ועבירות בסתר, וישנם העושים עבירות בגלוי ומצוות בסתר." ~ מנחם מנדל מקוצק
 • "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד." ~ רבי נחמן מברסלב
 • "זכה אדם ועשה מצוות מניחין לו לנוח בלילה על משכבו בשלום, כדי שישאב כוח ויחזור ויעשה מצוות. לא זכה ולא עשה מצוות, מנדדים אותו בשנתו ואין לו מנוחה." ~ ש"י עגנון, "אורח נטה ללון", עמ' 92
 • "מצווה מהי? תפילה בצורת מעשה. להתפלל פירושו לחוש את נוכחותו. 'בכל דרכיך דעהו'." ~ אברהם יהושע השל, "אלוהים מבקש את האדם"
 • "מהי תכליתו האמתית של קיום המצוות אם לא לפתח רגישות לרוחו של האל?" ~ אברהם יהושע השל, "אלוהים מבקש את האדם"
 • "אם אלוהים באמת היה רוצה שנשמור מצוות, הוא היה מתאים אותן לבני אדם." ~ לאונרד כהן

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה
  ערך מילוני בוויקימילון: מצוה