מרטין לותר

מייסד הנצרות הפרוטסטנטית
דף זה עוסק במייסד הנצרות הפרוטסטנטית. לדף העוסק בלוחם למען זכויות האדם של השחורים, ראו מרטין לותר קינג.

מרטין לותר (10 בנובמבר 1483 - 18 בפברואר 1546), מייסד הנצרות הפרוטסטנטית.

מרטין לותר

אמרותיו עריכה

 • "כאן אני עומד. איני יכול אחרת."
 • "הטוב מעולם לא הושג באמצעות אלימות."
 • "אין בנמצא קשרים מקסימים יותר מאלה של נישואים טובים."
 • "הבינה היא אויבתה הגדולה של האמונה."
 • "על האמונה לרמוס תחת רגליה את הבינה."
 • "במקום שבו אלוהים בנה כנסייה, השטן יבנה חדר תפילה."
 • "המיסה הקתולית היא חילול הקודש הגדול ביותר."
 • "משרת טוב ונאמן הוא מתנתו של האל, אך למען האמת, כמוהו כציפור נדירה."
 • "שמעתי ברחובות רומא אנשים האומרים: 'אם הגיהינום קיים, רומא נבנתה עליו'."
 • "בתי החולים האיטלקיים בנויים להפליא."
 • יהודים הם כה קשוחים עד כי אין הם מקשיבים לאיש."
 • "לדעתי, לנצרות הקדושה אין מורה טוב יותר מאשר אוגוסטינוס הקדוש."
 • דת איננה בגדר תורה נלמדת, אלא בגדר חוכמה הנולדת מן הניסיון."
 • "אינני יכול לאסור על איש לשאת מספר נשים, כי הכתבים הקדושים אינם אוסרים זאת."
 • "אני חושב כי כלי הירייה הומצאו על ידי השטן."
 • "בנות לומדות לדבר וללכת מהר מבנים כיוון שצמחים שוטים צומחים מהר מזרעים איכותיים."
 • "עבודת אלילים, צביעות ואמונות תפלות באות על שכרן בשפע, אך על האמת לקבץ נדבות."

95 התזות עריכה

 עמוד ראשי
דף ציטוטים מורחב – 95 התזות
 • "לכל נוצרי שחש נקיפות מצפון באמת, יש זכות מלאה למחילה של עונש ואשמה, אפילו בלי כתבי מחילה."
 • "יש ללמד את הנוצרים, כי מי שנותן לעניים או משאיל לנזקקים עושה עבודת אל טובה יותר מאשר הקונה שטרי מחילה."
 • "יש ללמד את הנוצרים, כי לשם השגת מחילה, תפילה אדוקה שלהם רצויה יותר לאפיפיור מאשר כסף שהם מביאים."
 • "האוצר האמיתי של הכנסייה הוא הבשורה הקדושה על תהילת וחסד אלוהים."

קישורים חיצוניים עריכה

  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: מרטין לותר