משמעות חיינו

משמעות חיינו (בגרמנית: Der Sinn des Lebens) הוא ספר מאת הפסיכולוג אלפרד אדלר. הספר יצא לאור ב־1933 ותורגם לעברית ב־2008.

עטיפת הספר

  • "את החד־פעמיות של היחיד אי אפשר לכלול בנוסחה קצרה."
  • "דרכו של הילד פנויה לשאוף לשלמות ולהשגת עליונות. ההשפעות של כישוריו מלידה וההשפעות הכלליות של החברה, החינוך והסביבה, הן אבני הבניין שמהן הילד בונה את סגנון חייו."
  • "בספרי זה אני עוסק בעיקר בשאלה כיצד האדם רואה את עצמו ואת העולם שמחוץ לו. במילים אחרות, איזו דעה יוצר הילד – והמבוגר לאחר מכן – על עצמו ועל העולם."
  • "הנטייה להכללה היא טעות כללית ומכריעה לעתים תכופות בבניית סגנון החיים."
  • "האדם הפוחד ממפלה מאיימת ומאובדן אישיותו מנסה להתגונן על ידי כניעה לסימפטומים גופניים או נפשיים – שנוצרו מבעיה שלדעתו אין הוא מסוגל לפתור אותה."
  • "אנו מגיעים למסקנה שלכל אדם יש 'דעה' על עצמו ועל תפקידי חייו, שיש לו 'קו חיים' וחוק תנועה הקובעים את קיומו, מבלי שיבין אותם וישים לב אליהם. חוק תנועה זה נוצר במסגרת המצומצמת של הילדות."
  • "ילד שהוריו מאפשרים לו משחר ילדותו להשליט עליהם את רצונו, ירצה תמיד לשלוט על האחרים. כשהעולם החיצון מתנגד לרצונו, כולל דרישותיו בתחום המין, הוא מפתח 'גישת נסיגה' ובורח בחזרה אל משפחתו מבלי לבצע את התיקון הנדרש בהתאם לרגש השיתוף."
  • "ילד שחונך להשתתף בעבודת המשפחה בהתאם לכוחותיו כחבר בעל זכויות שוות, ישתדל לימים לפתור כל שאלת קיום בהתאם לדעתו על חיי הקהילה הנכונים."
  • "אם ילד מסוים במשפחה חש שמזניחים אותו או לא מתחשבים בו, הוא עלול לפתח רגשי נחיתות, המבטאים את הרגשתו שלפיה 'אני צריך לוותר'."
  • "הסיבתיות, ההקשר הסיבתי בחיי הנפש, היא למראית עין בלבד... אחרי שגם הפיזיקה הפנתה עורף לסיבתיות והעדיפה במקומה את ההסתברות הסטטיסטית... ניתן להבין את הפעולות השגויות כשגיאות, ולא כתוצאה של סיבה ומסובב."