"אמור מעט ועשה הרבה; והוי מקביל את כל האדם, בסבר פנים יפות." ~ פרק א', פס יד', שמאי מרמיטה