מערך הפיתוח במכון למורשת בן גוריון.

תרומותיעריכה

הוספת ציטוטים לערך דוד בן גוריון