אין שיר נכתב על ידי משוררו, כי אם על ידי קוראו
- גל שריג (מתוך הצד האפל של קובץ מגביה עוף)