דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא סנדלר.

סנדלר ביוון העתיקה

  • "הסנדלר הולך יחף." ~ פתגם עברי
  • "נפשותיהם של קיסרים ושל סנדלרים מעוצבות באמצעות אותו סדן היתוך." ~ מישל דה מונטן
  • "סנדלר, או מישהו אחר מהעוסקים בצורכי הגוף." ~ אפלטון
  • "והולכים הסנדלים ביבשת ובמים, ובעמק ובהר, כי שליחים הם לסנדלר." ~ קדיה מולודובסקי
  • "אלמלא היו סנדלרים בעולם, היו בני האדם הולכים יחפים, אבל הולכים היו. ואולם אלמלא היו אמנים הייתה האנושות בגדר בעל מום." ~ מתוך "כוכב הגאולה" מאת פרנץ רוזנצווייג
  • "מטרת החינוך אינה לייצר חייטים, סנדלרים, סוחרים או חיילים טובים, אלא לעצב חייטים, סנדלרים, סוחרים וחיילים, שהם קודם־כול בני־אדם." ~ יוהן היינריך פסטלוצי
  • "כל סנדלר – מכון הנעל." ~ מתוך המערכון 'בוטיק הספרים' של הגשש החיוור