עדין אבן ישראל

רב, פרשן, מחנך, מחבר ספרות יהודית ומחבר פירוש שטיינזלץ על הגמרא (1937–2020)

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) (11 ביולי 1937 - 7 באוגוסט 2020) היה רב חסידי, חוקר ומבאר תלמוד וחסידות.

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

מתוך ספריו

עריכה
 • "חיי השנה היהודית הם דו משמעיים: חגי השנה חוזרים ובאים בכל שנה, ואנו מקבלים אותם שוב ושוב כמכרים וותיקים, אך יחד עם זאת אנו רוצים לחיות אותם בכל פעם מחדש, לחוש את המיוחד להם באופן המיוחד לנו בכל עת שהם עוברים בתוכנו." ~ 'חיי שנה'
 • "מסכת אבות היא מסכת יוצאת דופן בנוף המשנה והתלמוד. אין היא עוסקת בפסקי הלכה, אלא היא בעיקרה ספר מוסר וחכמה, המדריך אנשים בדרכי חייהם ובהתנהגותם הפנימית." ~ 'פרקי אבות המבואר'
 • "דברי החכמה והמוסר שבו נחצבו מתוך ליבם של חכמים, ולימודם מאפשר כניסה לעולם הפנימי של צורת החיים ותפיסת העולם של חכמי ישראל." ~ 'פרקי אבות המבואר'
 • " יש במקרא גם בחינה אחרת, אישית מאוד, כאשר אישים ודמויות, בין הגיבורים הגדולים של הסיפור ובין דמויות משנה קטנות, מתגלים בתוך הדרמה התנ"כית הגדולה." ~ 'דמויות מן המקרא'
 • "חכמי התלמוד עצמם אמרו שאין מציבים לתלמידי חכמים מצבת זכרון על קברם, משום שדבריהם - הם הם זכרונם. אך גם יצירתם של החכמים, בתלמוד ובמדרשים, לא נועדה, מעצם טבעה, לסיפור ההיסטוריה ולתיאור תולדות החכמים. יש בה אף מגמה עקרונית להשאיר את הדברים בתוך 'הווה נצחי' שבו הרעיונות הם הדברים היציבים ואילו סדר הזמנים והדורות הם בעלי חשיבות משנית בלבד." ~ 'אישים בתלמוד'

מדריך לתלמוד (1984)

עריכה
 • "התורה היא, כשמה- מורה, מלמדת לאדם את הדרך בה ילך. חלק מן הדברים שהיא מלמדת הוא אמנם קיום המצוות המעשיות, אך התורה מורה הרבה יותר מזה: היא הוראת דרך כללית, ביטוי השקפתה של היהדות על כל הנושאים שבעולם."
 • "בעיות ההלכה, ובמיוחד מציאת פסק־הלכה, אינן מטרתו העיקרית של התלמוד. לא הפסק או השימוש המעשי בתורה הם נושאי העניין התלמודי, אלא הרצון לדעת את הדברים לאמיתם."
 • "התלמוד בנוי רבדים־רבדים, פרי־עבודתם המשותפת של דורות רבים, שקיבלו את ההבנה היסודית של היהדות והוסיפו עליה מדור לדור כפי הבנתם והשגתם ולפי האופן שבו יכלו לבטא את המסורת שנמסרה להם. כל רובד של תקופה מסויימת משמש בסיס לעבודתו היוצרת של הדור הבא."
 • "התלמוד מתחיל מהמשנה, מביאורה, מניתוחה ומפירושה, אבל בשום פנים אין הוא מסיים בה. הוא ממשיך הלאה ומפליג לניתוחים ועיונים רבים הקשורים אך מעט בטקסט מסוים של המשנה, אלא שיש בהם שייכות כללית לרעיון מרכזי שמתוכה."

הסידור והתפילה (1994)

עריכה
 עמוד ראשי
דף ציטוטים מורחב – הסידור והתפילה
 • "הצד הזה של התפילה - הדיבור אל ה', הוא במהותו אינטימי מאד."
 • "במקומות מסוימים גובר ביותר הצד הפולחני-טכסי, ובמקומות אחרים מתעצם היסוד האינטימי והפרטי. אלא שבכל מקום, ולגבי כל אדם, שני הצדדים הללו קיימים תמיד."
 • "המתפלל היחיד גם הוא מתפלל לפי הכתוב בסידור התפילה, אולם באותה שעה מחשבתו ודיבורו נותנים לכל מילה את הפרשנות וההבנה שלו."
 • "סידור התפילה הוא מעיין, המביא עימו את תמציתם של כל המקורות האחרים. יש שהוא מפכה לאיטו, כדי לתת מילים בפיהם של תינוקות ופשוטי עם ויש שהוא מתגבר להיות 'רחובות הנהר', על כל ההרחבה וההעמקה שמגלים בו גדולי חכמי ישראל."

חיי עולם (2011)

עריכה
 • "התורה מכילה בתוכה עולמות רבים וניתן לקרוא אותה ולהבין אותה באינסוף דרכים ושיטות. מכל גווני המשמעות הרבים שיש לתורה, עולה ההגדרה היסודית ביותר שלה כ׳ספר תולדות אדם׳. זהו ספר המספר לאדם הלומד אותו, לא רק את מה שהיה ואת מה שצריך להיות אלא גם ובעיקר את משמעות מהלך חייו שלו."
 • "ספר התורה משמש מעין אספקלריא מופלאה שבה אנחנו מסוגלים מצד אחד לראות עד לקצוות המציאות אך באופן מפתיע יכולים גם לראות את דמותנו שלנו משתקפת מתוך הכתובים, משום שאנו, הלומדים, מתחדשים בכל יום."
 • "בדורנו יש כתובת כזו בשערי הספרים. כתובת בלתי נראית: 'כל מה שכתוב כאן על יהודים אין הכוונה ליהודים של היום; הכוונה ליהודים שהיו בזמנים אחרים'... בין שמדובר בחומש, בין מדובר בספרי יראה ובין שמדובר בגמרא - הכתובת צריכה להיות הפוכה: 'כל מה שנאמר כאן -מדבר רק עלי. הכל נכתב בשבילי והכל מחייב אותי; קודם כל - הדברים מתייחסים אלי'."

אמרותיו

עריכה
 • תנ"ך הוא אבן היסוד של היהדות והתלמוד הוא עמוד התווך שלה."
 • "אמנם כשאדם עושה צעד אחד קטן אז לא שומעים אותו, אבל כשמאה אנשים זזים ביחד - זה עושה רעש, וכשמיליון אנשים זזים יחד - זה מזעזע את העולם."
 • "לכך אני מקדיש את חיי, לפתוח מחדש את עולם התורה בפני כל יהודי ויהודי, ובעיקר בפני אותם יהודים שאינם מגיעים ללמוד בעצמם, שאינם מגיעים לבית הכנסת ואף לא לכל מקום יהודי אחר."
 • " כל דבר הייתי עושה אחרת."
 • "יש בילדים את הכוח הזה של חיוביות. שהם רואים את הכל בוורוד. שהם שמחים. זה נפלא בעיני, לכן בחרתי לעבוד בחינוך. אבל אז הילד מגיע לבית הספר, וצריך ללמוד מתמטיקה ואנגלית, לשון וספרות, היסטוריה ומדעים. התודעה שלו מהונדסת מחדש והוא מאבד את היכולת שלו להיות שמח. בסוף התיכון אותו ילד שמח ומאושר מת לחלוטין ומוחלף במבוגר שמן ומדוכא. זה צריך להשתנות."
 • "חרדים שמנסים להפריד את עצמם משאר העולם, צריך לומר להם שמי שינסה לעשות חומה בן שמיים וארץ, מה יקרה לחומה שלו? פשוט מאוד, תיפול לארץ."

מיוחס

עריכה
 • "אני ממש מתפלא שטרם הומצאה כיפה שקופה - להיות עם ולהרגיש בלי.."
 • "כשחסיד אומר שהוא ראה מופת, סימן שהוא שמע אותו ממישהו; כשחסיד אומר שהוא שמע מופת, סימן שזה שקר גמור שהוא המציא עכשיו." ~ בשם רבי חיים מצאנז
 • "אפשר לקחת עז לקשור לה גרטעל והנה לכם חסיד."
 • "בשביל לצאת מגדר 'עם הארץ' מספיק לדעת רק ארבעה ספרים: תנ"ך, ש"ס, שו"ע וזוהר, כדי להיות תלמיד חכם יש עוד דרך ארוכה."
 • "חסיד אחד הגיע לבית המדרש, לאחר שחטף מלקות הגונות מן הפריץ, כשהוא כולו גונח ומתאנח. אמרו לו חביריו היושבים בקודש: מה לך להתאונן? הרי כל העולם הזה אינו אלא אין ואפס, הפריץ הוא אין ואפס, ואף השוט הוא אין ואפס! אכן, ענה להם החסיד, אבל האחוריים שלי התנפחו ככה!"
 • "אחד התחביבים שלי זה חיות. בעבר הייתי חבר בוועד המנהל של גן החיות התנכ"י. כיום, יש לי כמה בעיות טכניות אבל הייתי רוצה לגדל צ'יטה בחצר."
 • " החיים הם כמו א.ק.ג אם אין תזוזות סימן שמשהו לא בסדר."
 • "מה להיות כשתהיה גדול? בתשובה לשאלה הזאת יש שלושה גורמים חשובים. מה אתה אוהב לעשות? במה אתה טוב? ומה יתרום לעולם?"
 • "אי אפשר ללמוד תוספות קשה בלי מקטרת."
 • "ליטוואק זה כמו סוס נימול."(בשם דודו)
 • "ייחוס זה כמו תפוח אדמה. החלק הטוב נמצא באדמה."
 • "יש אנשים שיש להם זקן, כדי להסתיר שהם מגולחים."
 • "אתם צריכים לעשות מהפכה גדולה, לא מהפכה קטנה כמו המהפכה הצרפתית." ~ לתלמידיו
 • "עדיף להיות אפיקורס גוי ולא יהודי בור."
 • "אני אולי אחרון הרבנים בארץ ישראל שאין לו רוח הקודש. לכולם יש חוץ ממני. אני לא יודע איך זה קרה, אבל כולם יודעים הכול ורק אני לא."
 • "הגמרא לא אומרת אוי לו למי שבנותיו נקבות, אלא אוי לו למי שבניו נקבות."
 • "אשכנזי קטן גדל להיות אשכנזי גדול ושמן."
 • "מי שכשהוא קטן הוא חמור קטן ואינו משתנה הופך בסוף לחמור גדול."
 • "קלפי הוא אחד משני מקומות שאליהם נכנסים כשאין איש רואה, משלשלים משהו מסריח ויוצאים. זה חשוב, אפילו הכרחי אבל לא צריך לדבר יותר מידי על מה שעשית שם."
 • "הציבור הדתי לאומי לא טוב לא בתורה לא בעבודה ולא בדרך ארץ, הדבר היחיד שהוא מוצלח בו זה לעשות הפגנות בלתי מוצלחות."
 • "אני רוצה שאם אתקע לכם שיפוד בבטן הוא יישרף מרוב האש שיש לכם לה'."
 • "לרוב, אנשים המצמחים שיער ארוך עושים זאת רק משום שהם אינם יכולים לצמוח באישיותם."
 • "דרשה צריכה להיות כמו חצאית, לא קצרה מדי - בשביל שיהיה מכבד, ולא ארוכה מדי - שיהיה מעניין."
 • "בסוף תהיו מפד"לניקים שמנים אבל לפני כן תעשו משהו עם עצמכם."
 • "יש אנשים שכשאני רואה אותם הפסוק הראשון שעולה לי לראש הוא - 'שוב מול את בני-ישראל שנית'. איך היית מרגיש אם הייתי אומר לך שאני מל אותך שנית?"
 • "יש אנשים שלומדים בישיבה על מנת לפרנס את חברות המכנסיים."
 • "אני משתדל זה ביטוי שבדוסית משמעותו, אני לא עושה כלום אך מתבייש לומר זאת."
 • "פעם אמרתי לביתי שאני מדבר עם הקב"ה בתפילה, ואז היא שאלה אותי 'מה הוא ענה לך?' עד היום אני חושב על השאלה הזו."
 • "כתוב במסכת חולין שביצה של עוף טהור חדה מלמעלה ורחבה מלמטה. תלמיד חכם צריך ראש חד ואחוריים רחבים, שידע לשבת וללמוד."
 • "אני גדלתי בבית פולני, וכמו פולני טוב אני לא יודע לקלל. וזה קצת חבל, כי לפעמים מילה אחת חוסכת תיאורים ארוכים. אם הייתי יודע לקלל הייתי משתמש בזה כדי לתאר את דעותי כלפי כל מיני אנשים הטוענים שהם הצליחו לנתח פסיכולוגית את הרמב"ם." [שיעור בישיבת מקור חיים, תשע"ו]
 • "הבעיה של הציבוריות היא עודף תנ"ך ומיעוט תלמוד. העניין הוא כך. במיוחד בבתי ספר הכלליים, לומדים הרבה נביאים, אז מה קורה? הילדים מקבלים תמונה לא נכונה, הם קוראים את דברי הנביא, ישעיהו ירמיהו יחזקאל, והם מניחים שהם בצד של הנביא, הם לא מבינים שהם בצד השני, הם אלו שהנביא מדבר אליהם ואל אבותיהם ואל סביהם וכו'... אז הם מזדהים עם הצד של הנביא."
 • "בנוסף לזה הם כולם נהיים נביאים קטנים! מה שהכי אוכל את כל החיים הציבורים פה, שאין פה כמעט שיחה ואין אפשרות לדיאלוג; אלא מה? נמצאים פה חמישה מליון נביאים קטנים וכל אחד הוא נביא. איננו מוכיח לדבר, כי הוא נביא. הוא יודע מה האמת. וזה מה שקורה פה בכל שיחה בארץ, על פוליטיקה או על דגים מלוחים. כל אחד יודע את האמת ואין מקום לשיחה." [מתוך ראיון בתוכנית פגישה אישית 15/9/18]
 • "מה השאלה שלך? אני שואל על הכל..."
 • "תלמוד אם נגדיר אותו כספר הוא אינטלקטואליזם קדוש."
 • "בן אדם שהוא מאמין הוא אדם שמלא בשאלות וככל שהוא מאמין הוא שואל שאלות גדולות יותר."
 • "ככל שהפאות ארוכות יותר, ככה היראת שמיים קצרה יותר". (שיעור במקור חיים, תשע"ד)

נאמר עליו

עריכה
 • "הלמדנות הנדירה, חשיפת התורה שבעל פה לפני כל אדם, העמדת תלמידים רבים, מפגשים עם גדולי רוח בכל העולם ועם כל אדם ומצוקה קונקרטיים הם השפה של הרב שטיינזלץ בעולמנו." ~ מירון איזקסון
 • "מלומד של אחד לאלף שנה." ~ ההיסטוריון זאב כץ. צוטט במגזין "טיים", 18 בינואר 1988
 • "הרב הוא מזכה הרבים בהיקפים בלתי רגילים." ~ הרב יובל שרלו

קישורים חיצוניים

עריכה