תפילה

פנייה אל כוח על-טבעי, בדרך של הבעת משאלה, או כתפילה סדירה במסגרת פולחן דתי

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא תפילה.

"מילים של שירה הם כמו תפילה." ~ יהודה עמיחי

כללי עריכה

 • "הטובה שבתפילות היא תפילה חשאית." ~ אדמונד רוסטאן
 • "אנו מתפללים כדי לא להישאר בודדים." ~ אלסנדרו בריקו
 • "להתפלל פירושו להרהר במשמעותם של החיים." ~ לודוויג ויטגנשטיין
 • "התפילה היא הגדולה שבחומות ההגנה על הנשמה." ~ אוגוסטינוס
 • "אם אינך מוצא תפילה מתאימה, המצא אותה." ~ אוגוסטינוס
 • "תפילתם של ישרים היא המפתח לשמים." ~ אוגוסטינוס
 • "כתיבה היא צורה של תפילה." ~ פרנץ קפקא
 • "מילים של שירה הם כמו תפילה." ~ יהודה עמיחי
 • "התפילה אינה אמצעי אלא היא עצם המטרה." ~ יעקב אדשלטיין
 • "התפילה היא המפתח של הבוקר והבריח של הערב." ~ מוהנדס קרמצ'נד גאנדי
 • "התפילה איננה לבקש אלא השראתה של הנפש." ~ מוהנדס קרמצ'נד גאנדי
 • "להתפלל משמעו להיענות לאלוהים." ~ אנדרה פרוסאר
 • "הרצון להתפלל הוא גם מין תפילה." ~ ז'ורז' ברנאנוס
 • "התפילה היא קריאה אל האינסוף, השלכת הרצון העצמי אל הלא־מובן והלא־נשלט שמעבר לנו." ~ שמואל בן שלום
 • "הוא זכר את מה שנאמר שחייב אדם לומר את התפילה לאט לאט, כמי שמונה מטבעות זהב." ~ יצחק בשביס-זינגר
 • "הרי הציפורים על סעד הענף, נאמנותו של הים, קימורן של הגבעות היורדות לברך את העמק, כל זה הוא בית תפילה." ~ יונתן ברג
 • "תפילה אמיתית איננה זו שבה אלוהים שומע את מה שאנו מבקשים, אלא זו שבה מי שממשיך להתפלל שומע לבסוף את רצונו של אלוהים." ~ סרן קירקגור
 • "התפילה היא נחמתם המתוקה ביותר של האומללים." ~ המרקיז דה סאד
 • "במקום שבו לאלוהים יש כנסייה, לשטן יש חדר תפילה." ~ פתגם אנגלי
 • "אנו יכולים להתפלל לדג; הכול שאלה של אמונה." ~ פתגם יפני
 • "מעולם לא התפללתי לאלוהים אלא תפילה קצרה מאוד: 'הו אלוהיי, גרום לכל אויביי להיות מגוחכים', ואלוהים נענה לבקשתי." ~ וולטר
 • "כאשר אדם עולה על אוניה הוא חייב להתפלל לאלוהים פעם אחת. כשהוא יוצא למלחמה – פעמיים, וכשהוא נישא – שלוש פעמים." ~ פתגם ספרדי
 • "מעולם לא מנענו מן האל את עצותינו הטובות." ~ ז'וזה סאראמאגו, תולדות המצור על ליסבון
 • "המחוקק מבקש להרגיל אותנו לא לערוך תפילותינו פני האלוהות כשאנו טרודים ולאחר יד, כאילו אנו נחפזים, אלא כשעתנו בידינו ואנו פנויים." ~ פלוטארכוס, נומה
 • "האמינו לי כי לעתים קרובות התפילה איננה אלא הצורך לדבר עם מישהו כאשר אדם מרגיש בודד." ~ אנדרה ז'יד

מקורות יהודיים עריכה

 • "אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק." ~ מסכת ברכות
 • "רבי אליעזר אומר שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל שנאמר 'תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו' אין שיחה אלא תפלה ... ר' יהושע אומר יתפלל ואח"כ ישאל צרכיו שנאמר 'אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד'" ~ תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף ז, עמוד ב
 • "דע שעיקר ההתחברות והדבקות בקב"ה הוא על ידי התפילה כי התפילה היא השער שדרכו נכנסים להיכלו של מלכו של עולם." ~ נחמן מברסלב
 • "כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה." ~ מסכת בבא קמא
 • "וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה, של התפילה, שהיא מתדמה לשושנה הפותחת את עליה הנאים לקראת הטל או נוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה." ~ אברהם יצחק הכהן קוק
 • "להתפלל, משמע לחוש את הפלא, להחזיר את הרגשת המיסתורין המניע את כל היצורים, הגבול האלוהי לכל הישגי האדם. התפילה היא התשובה הצנועה שלנו לפלא שבחיים. זהו כל מה שנוכל להציע כגמול למיסתורין." ~ אברהם יהושע השל, מתוך הספר "האדם מחפש את אלוהיו"
 • "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו בתחנוניו, כי טוב מעט בכוונה מהרבות בהם שלא בכוונה." ~ טור אורח חיים סימן א’
 • "התפלה הוא זיווג עם השכינה, וכמו שבתחלת הזיווג ניענוע, כן צריך לנענע עצמו בתפלה בתחלה, ואחר כך יכול לעמוד כך בלי ניענוע, ויהיה דבוק להשכינה בדביקות גדול." ~ הבעל שם טוב, צוואת הריב"ש
 • "התפילה היא מיוסדת לרומם אותנו למצב עליון, למצב שיש לו רק התרוממות ולא השפלה, רק עליה ולא ירידה, מצב שהוא רחב במרחבי יה ואין בו שום צמצום והגבלה." ~ הרב קוק, 'עולת ראיה'
 • "אמר מתנגד לחסיד:
בוא וראה, מה בינינו לבינכם. אנו, כיוון שגומרים להתפלל, מיד אנו לומדים פרק משניות ואומרים קדיש דרבנן, ואילו אתם – עוד 'אשרי' ו'בא לציון' בפיכם וכבר אתם שותים 'תיקון'.
החזיר לו החסיד:
מה תימה יש בדבר? אתם תפילתכם תפילה מתה היא, ודין הוא שתלמדו עליה משניות ותאמרו עליה קדיש, ואילו אנחנו – תפילתנו תפילה חיה היא, ויפה לגימה לחי." ~ ספר הבדיחה והחידוד

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: תפילה