"אם אינך מוצא תפילה מתאימה, המצא אותה." ~ אוגוסטינוס

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא תפילה.


כלליעריכה

מקורות יהודייםעריכה

  • "אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק." ~מסכת ברכות
  • "כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה." ~ מסכת בבא קמא
  • "להתפלל, משמע לחוש את הפלא, להחזיר את הרגשת המיסתורין המניע את כל היצורים, הגבול האלוהי לכל הישגי האדם. התפילה היא התשובה הצנועה שלנו לפלא שבחיים. זהו כל מה שנוכל להציע כגמול למיסתורין." ~ מתוך הספר "האדם מחפש את אלוהיו", מאת אברהם יהושע השל
  • "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו בתחנוניו, כי טוב מעט בכוונה מהרבות בהם שלא בכוונה." ~ טור אורח חיים סימן א’
  • "התפלה הוא זיווג עם השכינה, וכמו שבתחלת הזיווג ניענוע, כן צריך לנענע עצמו בתפלה בתחלה, ואחר כך יכול לעמוד כך בלי ניענוע, ויהיה דבוק להשכינה בדביקות גדול." ~ הבעל שם טוב, צוואת הריב"ש

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: תפילה