ערב

שעות המעבר בין היום ללילה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא ערב.

"עורגים אל ערב קיץ." ~ דוד פוגל