פה

הפתח שדרכו יצורים חיים קולטים מזון או מים

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא פה.

Mouth.jpg

ראו גםעריכה