פילוסופיה פוליטית מודרנית

פילוסופיה פוליטית מודרנית (באנגלית: Modern Political Philosophy) הוא ספר מאת ריצ'רד הודלסון (Richard Hudelson), הסוקר את התפתחות המחשבה הפוליטית מימי ההשכלה עד לפוסט־מודרניזם. הספר יצא לאור בשפה האנגלית ב־1999.

הצהרת זכויות האדם והאזרח, המהפכה הצרפתית, 1789

  • "הזכויות לחיים, חרות ורכוש כבסיס לחיים החברתיים."
  • "חלק מרכזי בליברליזם הקלאסי של המאה ה־19 היא המחויבות לחרותם של האזרחים האינדיבידואלים."
  • "השתחררות מהזיקות המסורתיות של דת, מעמד ומקום שהגדירו את מקום האדם במערכות החברתיות בעבר."
  • "סוציאליסטים הסכימו עם שמרנים בשאלת הניכור האנושי בשיטה הקפיטליסטית."
  • "עבור הליברטיאני הזכות המוחלטת או הכמעט מוחלטת לחרות צריכה להיות הבסיס על פיו יבנו מוסדות כלכליים, חברתיים ופוליטיים."