פיתוי

שידול, השאה או הסתה למעשה אסור או שלילי

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא פיתוי.