ברזל

יסוד כימי בעל המספר האטומי 26

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא ברזל.