קרח

צורת המוצק של מים

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא קֶרַח.

Ice Block, Canal Park, Duluth (32752478892).jpg

ראו גםעריכה