רבן גמליאל דיבנה

מנהיג רוחני ונשיא ישראל אחרי המרד הגדול וחורבן בית המקדש השני

רבן גמליאל דיבנה, הוא רבן גמליאל השני, מנהיג רוחני בזמן חורבן בית המקדש ונשיא ישראל. בן למשפחה מיוחסת, ונינו של הלל הזקן, ובין צאצאיו רבי יהודה הנשיא עורך המשנה.

  • "עשה לך רב, והסתלק מן הספק" (מסכת אבות פרק א', משנה ט"ז)