שיחה:נעמי שמר

הוספת נושא
אין דיונים בדף הזה.

ממתי שירת העשבים זה של נעמי שמר? ועוד - ממתי "הגשר הסירה וריח המלוח על המים" זה ציטוט... כלומר לכאורה זה ציטוט אבל אז כל משפט אפשר להגיד שהוא ציטוט... אני חושב שצריך להיות כללים סבירים למה זה ציטוט שראוי שיכנס, ושרצף המילים "הגשר הסירה וריח המלוח על המים" לא יכנס לתוך ההגדרה הזאת.

חזרה לדף "נעמי שמר".