מידע על כישורי שפה של המשתמש
es-N Esta persona tiene una comprensión nativa del español.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
he-0 משתמש זה אינו מבין עברית (או מבין אותה בקשיים ניכרים).
משתמשים לפי שפה

Talk to me on Spanish Wikipedia

להתחיל דיון עם Allan Javier Aguilar Castillo

להתחיל דיון