שניאור זלמן מלאדי

אדמו"ר הזקן - מייסד חסידות חב"ד והרבי הראשון שלה

רבי שניאור זלמן ברוכאוויטש מלאדי (בראשי תיבות: רש"ז; י"ח באלול ה'תק"ה - כ"ד בטבת ה'תקע"ג; 15 בספטמבר 1745 - 27 בדצמבר 1812), מכונה "אדמו"ר הזקן", "הרב", ובעל התניא והשולחן ערוך. מייסד תנועת חסידות חב"ד והאדמו"ר הראשון בשושלת זו, עמד בראשה משנת 1772 ועד לפטירתו בשנת 1812.

מתוך ספר התניאעריכה

 • "נפש השנית מישראל היא חלק אלוק-ה ממעל ממש" (פרק ב')
 • "כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך, שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך שנדחה ממנו מאליו וממילא, כך נדחה ממילא סכלות הרבה של הקליפה וסטרא אחרא שבחלל השמאלי, מפני החכמה שבנפש האלהית שבמוח" (פרק י"ב)
 • "ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בה' אחד, רק שהגופים מחולקים" (פרק ל"ב)
 • "ונודע, שימות המשיח, ובפרט כשיחיו המתים, הם תכלית ושלימות בריאות עולם הזה, שלכך נברא מתחילתו" (פרק ל"ו)
 • "ומי שלא הגיע למדה זו, לטעום מעין עולם הבא, אלא עדיין נפשו שוקקה וצמאה לה' וכלתה אליו כל היום, ואינו מרוה צמאונו במי התורה שלפניו, הרי זה כמי שעומד בנהר וצועק מים מים לשתות, כמו שקובל עליו הנביא: "הוי כל צמא לכו למים"" (פרק מ')
 • "והנה ה' נצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי" (פרק מ"א)
 • "וכמו אב רחמן חכם וצדיק המכה בנו שאין לבן חכם להפוך עורף לנוס למצוא לו עזרה או אפילו מליץ יושר לפני אביו הרחמן והצדיק וחסיד רק להיות ישר יחזו פנימו עם אביו פנים בפניםלסבול הכאותיו באהבה לטוב לו כל הימים. והנה למעלה בחינת פנים הוא הרצון והחשק אשר אבינו שבשמים משפיע לבניו כל טוב עולמים וחיי נפש וגוף באהבה ורצון וחשיקה וחפיצה ע"י תורת חיים שהיא רצונו ית' אשר נתן לנו כמ"ש כי באור פניך נתת לנו תורת חיים כו' לעשות בה רצוננו וע"ז נאמר באור פני מלך חיים רצונו כו' " (אגרת כ"ב)

מיוחסעריכה

 • "מצוות אהבת ישראל הוא ליליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו, ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר במקום מגורו, שהוא בן או בת עדתו."
 • "האל"ף של החסידות הוא שהמוח יהיה שליט על הלב" [1]
 • "הלשון היא קולמוס הלב והניגון הוא קולמוס הנפש."
 • "כשלומדים תורה ולא שומעים את בכיו של המשווע לעזרה, משהו פגום בלימוד"~ בתגובה לבנו האדמו"ר האמצעי שלא שמע את בכיו של התינוק (הצמח צדק) מחמת לימודו.
 • "איני רוצה בגן עדן שלך, איני רוצה בעולם הבא שלך. אני רוצה רק בך, בעצמך!"
 • "פירוש רש"י על החומש הוא 'יינה של תורה' – פותח את הלב ומגלה אהבה ויראה עצמית. פירוש רש"י על התלמוד פותח את המוח ומגלה שכל עצמי." תרגום מאידיש לספר היום יום, כט שבט)
 • "אם ינצח נפוליאון בונפרט יורם קרן ישראל וירבה העושר בישראל, אבל יתנתקו ויתפרדו לבן של ישראל מאביהן שבשמים. ואם ינצח אדונינו אלכסנדר, אם גם יושפל קרן ישראל וירבה העוני בישראל, אבל יתחברו ויתדבקו לבן של ישראל לאביהן שבשמים"[2]

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה