תבנית:ציטוט היום 17 בנובמבר - סדרה 2

תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב, ולא ללמדו מה לחשוב.
ג'ון דיואי