תבנית:ציטוט היום 18 במרץ

האהבה כובשת כל דבר. הבה נכנע לה גם אנו.
ורגיליוס