תבנית:ציטוט היום 18 במרץ

Straight Quotation Mark.svg האהבה כובשת כל דבר. הבה נכנע לה גם אנו. Straight Quotation Mark.svg
ורגיליוס