תבנית:ציטוט היום 21 באוקטובר

שבי במקומך, בדממה, והקשיבי לקול לבך. וכאשר ידבר איתך, קומי ולכי לאשר יישאך.
ללכת בעקבות הלב (עמ' 144)