תבנית:ציטוט היום 22 ביוני

לא נבראו הלשונות אלא על מנת שלא יבינו בני אדם זה את זה.
שמואל יוסף עגנון