תבנית:ציטוט היום 22 ביוני

Straight Quotation Mark.svg לא נבראו הלשונות אלא על מנת שלא יבינו בני אדם זה את זה. Straight Quotation Mark.svg
שמואל יוסף עגנון