פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg כל מה שבבעלותך, האם לא היה בתחילה בגדר מחשבה בלבד? Straight Quotation Mark.svg
ג'לאל א-דין רומי