פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg אולי על הפנים, נוסף לי איזה קמט, ושערה לבנה עיטרה את ראשי/ אבל עמוק בפנים, אני עדיין ילד, ובין הילדים אני חופשי. Straight Quotation Mark.svg
ילד איש, עוזי חיטמן