פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל - היא מדינת ישראל. Straight Quotation Mark.svg
דוד בן-גוריון, מתוך מגילת העצמאות

Straight Quotation Mark.svg אם תרצו אין זו אגדה... ואם לא תרצו כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא ואגדה יוסיף להיות. Straight Quotation Mark.svg
בנימין זאב הרצל