תבנית:ציטוט היום 4 באפריל - סדרה 2

רבים הם הגברים הצוברים כסף עבור בעליהן העתידיים של נשותיהם.
שלמה אבן גבירול