פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg גם כשכותבים שורה שלמה של אפסים, עדיין זה אפס. Straight Quotation Mark.svg
איין ראנד