תבנית:ציטוט היום 7 באוגוסט - סדרה 2

Straight Quotation Mark.svg תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב, ולא ללמדו מה לחשוב. Straight Quotation Mark.svg
ג'ון דיואי