תבנית:QM01D1Y2008

"מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה; ואין כל חדש תחת השמש." ~ מגילת קהלת