תבנית:QM01D24Y2006

"מה אתה חושב, שאני לא נורמלי להיות נורמלי?! איפה! אני לא נורמלי, ואני גם מציע לך להיות לא נורמלי" ~ הדשא של השכן מאת מאיר אריאל