תבנית:QM01D8Y2006

"אלוהים נותן, אך על האדם לפתוח את ידו." ~ פתגם גרמני