תבנית:QM02D18Y2007

"הרופא מקבל את שכרו אם הוא מרפא את המחלה או הורג את החולה." ~ פתגם פולני